Web 2.0 Destekli Okul Dışı Öğrenme

Amaç

Bu projenin amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının okul dışı öğrenme etkinliklerini web destekli olarak hazırlama yeterliği kazanmalarını sağlamaktır. Projenin katılımcılarının fen bilgisi öğretmenliği programında öğrenim gören 2., 3. ve 4. sınıf 24 öğretmen adayından oluşması planlanmaktadır. Proje kapsamında fen bilgisi öğretmen adaylarının okul dışı öğrenmeye yönelik etkinlik öncesi, etkinlik uygulama ve etkinlik sonrası kısımlarına yönelik uygulama planlarını nasıl hazırlayacakları ve web desteğini bu planlara nasıl entegre edecekleri hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır. Katılım için Türkiye genelinden başvuru alınacaktır. Ekinlikler beş gün süre ile online gerçekleştirilecektir. Etkinlik döneminde katılımcılar; okul dışı öğrenme ortamları, okul dışı öğrenme kılavuzu, web 2.0 araçları ve bu araçların okul dışı öğrenme ortamında kullanımı hakkında bilgi sahibi olacak ve etkinlik geliştireceklerdir. Planlanan etkinlikler kapsamında aşağıda verilen alt amaçların gerçekleşmesi hedeflenmektedir;

  • Okul dışı öğrenme ortamlarını öğrenmesi, bu ortamların fen eğitiminde kazanımlarla ilişkilendirilmesini görmelerinin sağlanması,
  • Web 2.0 destekli okul dışı öğrenme etkinlikler hazırlayabilmeleri,
  • Hazırlanan web 2.0 destekli okul dışı öğrenme etkinliklerinin nasıl uygulandığını deneyimlemeleri,
  • Web 2.0 araçlarını tanıyarak dijital yeterlik geliştirmeleri
Menüyü Kapat