Web 2.0 Destekli Okul Dışı Öğrenme

Kapsam

Projenin katılımcıları fen bilgisi öğretmenliği programında öğrenim gören 2., 3. ve 4. sınıf 24 öğretmen adayından oluşması planlanmaktadır. Etkinlik toplam 5 gün, online şekilde, günde 8 saat (toplam 40 saat) sürecektir. Etkinliklerde eğitmenler 6 farklı üniversiten olup BÖTE, Fen Bilgisi, Sınıf Eğitimi ve Sosyal Bilgiler, Orman mühendisi (Botanik anabilim dalı), Drama alan uzmanlarından oluşan 16 kişiden oluşmaktadır. Yapılan çalışmalarda okul dışı öğrenme etkinliklerinin öğrenmeyi daha verimli hale getirdiği (Ramey-Gassert, 1997; Atmaca, 2012), sınıf ortamının sağlayamadığı uygulama olanakları sayesinde öğrencilerin öğrenme isteğini arttırdığı, her öğrencinin kendi öğrenme hızına göre çalışmasına yardımcı olduğu (Melber & Abraham, 1999) ve okul ortamında sunulan formal eğitimi desteklediği ortaya konulmuştur (Berberoğlu & Uygun, 2013; Gerber, vd. 2001). Ancak yapılan çalışmalarda öğretmenlerin okul dışı ortamlarda yaptıkları öğretim uygulamalarında yaşadıkları sorunlar da dikkat çekici özelliktedir. Bu sorunların derslerin aksaması (Avcı ve Öner, 2015), zaman alıcı olması (Büyükkaynak, Ok ve Aslan, 2016), gönülsüzlük (Avcı ve Öner, 2015), maliyet, öğrenci sayısının fazla olması nedeniyle kontrol etmede zorluk (Thomas, 2010), ulaşım, veli izni, yönetimsel sorunlar (Karamustafaoğlu, Ayvalı ve Ocak, 2018), olası güvenlik problemleri (Kubat, 2018; Sarışan- Tungaç, 2015) gibi sıralayabiliriz. bu proje kapsamında yapılması planlanan içeriğin her yerdeki öğretmen ve öğrencilere aynı imkânı ve bu ortamlara ulaşımı sağlayan yapısı ile faydalı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca zaman, akış planlaması, gidiş-dönüş ulaşım, okul yönetimi ve veli izni, gidilecek ortamda rehber (yardımcı personel) ayarlama, kötü hava şartlarına alternatif seçenekler belirleme, gezi öncesi öğrenci velilerine yapılacak bilgilendirme, gezi süresinin belirlenen ders saatinden uzun sürmesi, öğrenci sorumluluğu gibi etkinlik öncesi hazırlıklar aşamasında yer alan birçok unsurun bertaraf edileceği görülmektedir. Öğretmen adaylarının bulundukları illerdeki okul dışı öğrenme kılavuzlarını inceleyerek seçecekleri kazanım doğrultusunda web destekli etkinlik öncesi sorularını, etkinliğin yürütüleceği mekâna ait broşür, çalışma kâğıdı hazırlama, etkinlik sonrası için değerlendirme soruları hazırlama imkânı bulacaklardır. Ayrıca öğretmen adaylarına müzeler ve bitki müzelerine yönelik web destekli hazırlanan okul dışı öğrenme etkinlikleri de birebir uygulanarak, web destekli olarak bu iki mekâna gezinin nasıl düzenleneceğini ve uygulanacağını görme fırsatı elde edeceklerdir. Etkinliğin uygulanması sırasında araştırmacılar tarafından okul dışı ortamda bir rehber ve fen bilimleri öğretmeni tarafından çekilen videolar aracılığıyla konu anlatımı yapılacak, ortam ile ilgili hazırlanan tanıtıcı broşürleri, fotoğrafları web ortamında öğretmen adaylarının incelemeleri sağlanacaktır.

Menüyü Kapat